ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข. - นนทบุรี : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2549-2550-


สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ -- วารสาร.
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย -- สถิติ

WA900.JT3.01 / ต654

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544