การประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [นนทบุรี] : กลุ่ม, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2549-

2551- ใช้ชื่อ: การติดตามผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576.ก15 / .ย733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544