การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก : รายงานการสำรวจ พ.ศ. 2549 / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า. - กรุงเทพฯ : องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า, 2549. - ii, 69 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ส่วนใหญ่เป็นแผนที่สี.


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- พม่า.


พม่า -- ประชากร.

HB2096.7.ก3 / ก635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544