ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-

คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบ / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง. - ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2550. - 277 หน้า.

9789748824086


กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT51.7 / .ย239 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544