เตรียมความพร้อม : กฎหมายสาระบัญญัติ สำหรับการสอบ เนติฯ ภาค 1 และผู้ช่วยผู้พิพากษา / โดย The Judical Group. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?] - 197 หน้า.

974935012X


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1710 / .ต74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544