ประกาศพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดต่างๆ รัชกาลที่ 7. กฎหมายรัชกาลที่ 7 - พระนคร, โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2468-2476. - เล่ม. - รายปี - 2468-2476


กฎหมาย -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7.

KPT12 / .ป4657

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544