สุเมธ ศิริคุณโชติ.

อนุสัญญาภาษีซ้อน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สุเมธ ศิริคุณโชติ. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


ภาษีซ้อน -- สัญญาระหว่างประเทศ.
ภาษีซ้อน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544