คู่มือเตรียมสอบสรรพากร : นักวิชาการสรรพากร 3 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง. - กรุงเทพ : บริษัท ตำราทอง จำกัด, [2550?] - 331 หน้า.

9749405870 9789749405871


กรมสรรพากร--การสอบ--คู่มือเตรียมสอบ.


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT3550 / .ค743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544