บุญเลิศ คชายุทธเดช.

วาทกรรม กำมะลอ / บุญเลิศ ช้างใหญ่. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. - 385 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิชาการ .

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ภาษาการเมืองบนหน้าหนังสือพิมพ์.

9789743239380


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --วาทศิลป์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-?

DS570.6.ท6 / บ725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544