การเงินธุรกิจ = Business finance / Business finance โดย ชนะใจ เดชวิทยาพร ...[และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548. - 460 หน้า : ภาพประกอบ.

9749746090


การเงินธุรกิจ.

HG4026 / .ก576 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544