ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2550 / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการวารสาร "เอกสารภาษีอากร". - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2550. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9789747532197


รัษฎากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3544 / 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544