สิทธิชัย ดีรอด, 2511-

การประเมินผลการให้บริการคอนเทนต์บนบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ hi-speed internet ของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด = The evaluation of providing content services on broadband internet for Tru's hi-speed internet customers / Evaluation of providing content services on broadband internet for True's hi-speed internet customers โดย สิทธิชัย ดีรอด. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 15, 166 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.


บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น.


ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต -- ไทย.
ระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง -- ไทย.

HE8390.55.ฮ9ท47 / ส633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544