อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-

แนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองของนายอมร จันทรสมบูรณ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547. - 3, 86 แผ่น.

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ณ ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2547.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .อ416

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544