รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 : ข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / ข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549. - 61 หน้า.

9747725371


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544