บุคคลหลายหลากวิพากษ์นักกฎหมาย / [จัดโดย] กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : กองทุน, 2549. - 71 หน้า : ภาพประกอบ.

การสัมมนาทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 11.


นักกฎหมาย -- ไทย -- การประชุม.

KPT1600.ก67 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544