ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550. - 115 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747725384


ศาลรัฐธรรมนูญ (องค์การ)


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
อำนาจตุลาการ -- ไทย.

KPT2620 / .ค56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544