พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 [วีดิทัศน์] / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. - [นนทบุรี] : กรม, [2547?] - 1 ซีดี-รอม (58 นาที, 35 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


การประกอบวิชาชีพเวชกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
แพทย์แผนโบราณ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544