นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, 2488-

ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (Theory and practice in social work). - กรุงเทพฯ, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. - (2) 200 หน้า. ตาราง.


สังคมสงเคราะห์.
นักสังคมสงเคราะห์.

HV31 / .น2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544