ถ่ายเถา สุจริตกุล.

กล้วยไม้จากซานฟรานฯ : เรื่องดึกดำบรรพ์ที่ไม่ได้อิงนิยาย / ถ่ายเถา สุจริตกุล. - กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2548. - 648 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747223639

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544