รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ. ซีดี-รอม : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2543-45-

ปี 2547 ใช้ชื่อ: รวมระเบียบประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)


สำนักงานศาลยุติธรรม--กฎและระเบียบปฏิบัติ.
ศาลยุติธรรม--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- วารสาร.
ศาล -- ไทย -- กฎและระเบียบปฏิบัติ -- วารสาร.

KPT1572.ก32 / ร54

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)