รายงานประจำปี / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2549?]- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2548-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ --วารสาร.

LG395.ก232 / ธ4563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544