กับดักเงินพลาสติก เหยื่อเงินด่วน พันธนาการแห่งหนี้ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2548- - ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - หลุมดำ .

ข้อมูล ธนพงษ์ ศรีประภานนท์ ... [และคนอื่นๆ] ; สร้างสรรค์รายการ จิรา บุญประสพ, แก้วตา ปริศวงศ์ ; ตัดต่อ สุรินทร์ หนูรุ้ง ... [และคนอื่นๆ] ; ดูแลการผลิต อังสนา เทศขยัน ; ควบคุมการผลิต สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ; ควบคุมรายการ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ] ข้อมูล ธนพงษ์ ศรีประภานนท์ ... [และคนอื่นๆ] ; สร้างสรรค์รายการ จิรา บุญประสพ, แก้วตา ปริศวงศ์ ; ตัดต่อ สุรินทร์ หนูรุ้ง ... [และคนอื่นๆ] ; ดูแลการผลิต อังสนา เทศขยัน ; ควบคุมการผลิต สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ; ควบคุมรายการ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]

พิธีกร สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ.


บัตรเครดิต -- ไทย.
หนี้ -- ไทย.
ดอกเบี้ยเกินอัตรา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544