การวิจารณ์ทัศนศิลป์ : ข้อคิดของนักวิชาการไทย / บรรณาธิการ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, สายัณห์ แดงกลม. - กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2549. - 176 หน้า : ภาพประกอบ. - การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย. ภาค 2 .

9789748819013


ศิลปวิจารณ์.

N7475 / .ก645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544