เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

คุยกันก่อนทักษิณล่ม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. - กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2549. - xxiv, 271 หน้า : ภาพประกอบ.

9744894865


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2548.

JQ1745.ก55น4 / ก753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544