นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 352 หน้า : ภาพประกอบ.

9789745719996


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2070 / .น436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544