ริออร์แดน, รีเบคคา เอ็ม., ค.ศ. 1958-

การออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ / โดย Rebecca Riordan ; แปลและเรียบเรียงโดย น.อ. อโณทัย นอบไทย. - กรุงเทพฯ : สามย่าน.COM, [2544] - xviii, 333 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. แปลจาก: Designing relational database systems. c2000.

9748799646


ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.
การออกแบบฐานข้อมูล.

QA76.9.ร64 / ร65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544