อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร. พระราชทานเพลิงศพ จอมพลถนอม กิตติขจร - กรุงเทพฯ : กองบัญชาการทหารสูงสุด, [2548?] - 422 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 25 กุมภาพันธ์ 2550.

การปฏิรูประบบราชการสมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร / สำราญ ถาวรายุศม์.


ถนอม กิตติขจร, จอมพล, 2454-2547.
กิตติขจร (นาม)


การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.

DS570.6.ถ3 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544