ช่าง...วี.

รัฐศาสตร์-รัฐพุทธ = Political science - Buddhism science / Political science - Buddhism science โดย ช่าง...วี. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

974310206X


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / ช625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544