เศรษฐศาสตร์ธรรมิกราชา / เศรษฐศาสตร์ธรรมิกราชา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย (5) กนกศักดิ์ แก้วเทพ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 5, 108 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการบทความวิชาการ ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 4 . - โครงการบทความวิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ) ; ลำดับที่ 4. .

เศรษฐศาสตร์ "บุญนิยม" /กนกศักดิ์ แก้วเทพ -- เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข /เดชรัต สุขกำเนิด.

9789740318590


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-


ชุมชนศีรษะอโศก (ศรีษะเกษ)


เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย.
สหคามประชาชน -- ไทย.
ความสุข -- แง่เศรษฐกิจ.
ความอยู่ดีมีสุข.

HC445.ฮ9ศ75 / ศ745

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)