พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์.

หมายเหตุประชาธิปไตย : 19:9:49 การกลับมาของอำมาตยาธิปไตย / โดย พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. - กรุงเทพฯ : ประชาทรรศน์, 2550. - 190 หน้า : ภาพประกอบ.

9747756081 9789747756081


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ปกิณกะ.
ไทย -- ภาวะสังคม -- ปกิณกะ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- ปกิณกะ.

JQ1745 / .พ638

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544