พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.

การเมืองของไพร่ : จากวิกฤตของระบอบทักษิณสู่การก่อรูปของระบอบการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549 / เขียน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. - กรุงเทพฯ : openbooks, 2550. - 334 หน้า.

9789748233024


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-2549.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-?

JQ1745 / .พ637

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544