ดาณุภา ไชยพรธรรม.

การเมืองการปกครอง = Politics : ฉบับชาวบ้าน / Politics ดาณุภา ไชยพรธรรม เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, [2550] - 207 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747487022


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.
รัฐศาสตร์ -- ประวัติ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JA71 / .ด637

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544