รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - 52 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 605 . - เอกสารวิชาการ (โครงการเมธีวิจัยอาวุโส) ; หมายเลข 605. .


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร6225

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544