สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

คดีขับรถประมาท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. - 427 หน้า.

9742033633


กฎหมายจราจร -- ไทย.
ประกันรถยนต์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.

KPT3448 / .ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544