รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์, 2500-

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ = ICT for Thailand competitive advantage development / ICT for Thailand competitive advantage development รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2546. - 126 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9745154903


เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
การบริหารองค์ความรู้.
ความสัมพันธ์กับลูกค้า -- การจัดการ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา.

HC445.ฮ9ท72 / ร724

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544