ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ; พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 / พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550 [2007] - 93 หน้า.

9789742885281 9742885281


การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา -- ไทย.

KPT659.ก28 / 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544