รายงานประจำปี / บริษัทโกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน). - กรุงเทพฯ : บริษัทโกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน), [2548?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-

ซีดี-รอมมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทโกลว์พลังงาน--วารสาร.

TK1061 / .ก94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544