วินิจ ชุมอินทอง, 2522-

ผลกระทบของการโฆษณาต่อโครงสร้างและผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมไทย = The effect of advertising towards Thai industrial structure and performance / Effect of advertising towards Thai industrial structure and performance โดย วินิจ ชุมอินทอง. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 8, 107 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.


โฆษณา -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
วิจัยทางอุตสาหกรรม -- ไทย.

HF5821 / .ว636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544