สมพงษ์ ใจดี.

ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 / สมพงษ์ ใจดี. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 376 หน้า : ภาพประกอบ.

9741335512


ฟิสิกส์.

QC21.2 / .ส43 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544