สุเทพ สุนทรเภสัช.

ความเรียงมานุษย์วิทยา รวมบทความที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ขอบเขต เนื้อหาและความสำเร็จของวิชามานุษย์วิทยาในปัจจุบัน. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2519. - 299 หน้า.

มานุษย์วิทยา: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ โดย เมลวิล เจ. เฮอส์โกวิทส์. - การศึกษาทางจิตวิทยาในวิชามานุษย์วิทยา โดย เอดวาร์ด เอม บรูเนอร์. - มานุษย์วิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ โดย จอร์จ ปีเตอร์ เมอร์ดอค. - หลักการวิเคราะห์วัฒนธรรม โดย ราฮ์ฟ ฟิดดิงดัน. - มานุษย์วิทยาประยุกต์ โดย ลูซี แมร์.


มานุษยวิทยา.

HM37 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544