ปิยบุตร แสงกนกกุล.

พระราชอำนาจ องคมนตรี และผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล. - กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550. - 205 หน้า.

9789748233048


พระราชอำนาจกษัตริย์ -- ไทย.
คณะองคมนตรี -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2532 / .ป643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544