รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550. - 62 หน้า.


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

KPT2460 / .ร633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544