กีรติ บุญเจือ.

แก่นปรัชญายุคกลาง / กีรติ บุญเจือ. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. - 617 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740318774


ปรัชญาสมัยกลาง.
นักปรัชญาสมัยกลาง -- ชีวประวัติ.

B721 / .ก6 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544