ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ.

การพัฒนาสีสัน ลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอสู่ตลาดสากล / หัวหน้าโครงการ ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ ; คณะผู้จัดทำ วรรณชลี กุลศรีไชย ... [และคนอื่นๆ]. - พิษณุโลก : พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. - 50 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - โครงการวิจัยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ; 2548 .


อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544