บพิตร ตั้งวงศ์กิจ.

อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร / บพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. - ก-ข, 190 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749934036


เครื่องจักรกลการเกษตร.

S675 / .บ363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544