เจริญ เจษฎาวัลย์.

แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์. - นนทบุรี : บริษัท พอดี จำกัด, 2550- - 3 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. ภาคราชการ

9789747073423 (ล. 1)


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน.
การทุจริต -- ไทย -- การป้องกัน.

JQ1745.ก55ฉ5 / จ746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544