พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510-

ภาษีบริษัทข้ามชาติ = International business taxation / International business taxation พนิต ธีรภาพวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550. - 174 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2552.

9789742885526 9789742887360 (2552)


การวางแผนภาษีอากร.
ภาษีเงินได้.
บรรษัทข้ามชาติ -- ภาษีอากร.

K4475.4 / .พ35 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544