เดสส์เลอร์, แกรี, ค.ศ. 1942-

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ผู้แต่ง Gary Dessler, Tan Chwee Huat ; แปลและเรียบเรียง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, สุวรรธนา เทพจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, c2007 [2550] - viii, 354 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Human resource management : an Asian perspective. มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9789747513066 9747513064


การบริหารงานบุคคล.
การบริหารงานบุคคล -- เอเชีย.
ทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดการ.

HF5549 / .ด752

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544