ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา / โดย ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : บริษัท ซี.วี.แอล. การพิมพ์ จำกัด, 2550. - 290 หน้า : ภาพประกอบ.

9789748003962


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.

HD30.25 / .ป423 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544