บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายธุรกิจ / บุญเพราะ แสงเทียน. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2550. - 476 หน้า.

9789741102778


กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT920 / .บ734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544